Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""Nauczanie języków obcych"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-45 z 45
Tytuł :
Nauczanie języków obcych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach
Autorzy :
Olimpia Gogolin
Eugeniusz Szymik
Pokaż więcej
Temat :
nauczanie języków obcych
seniorzy
uniwersytety trzeciego wieku
foreign language teaching
seniors
universities of the third age
survey
badania sondażowe
Education (General)
L7-991
Źródło :
Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Vol 110, Iss 3, Pp 135-148 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2020/3/10_3_2020.pdf; https://doaj.org/toc/1507-6563
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/022af19cdb3842b0acbb45b98e96b373
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Uczyć na miarę naszych czasów. Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym
Autorzy :
Jakub Adamczewski
Pokaż więcej
Temat :
nauczanie języków obcych
nauczanie początkowe
cyfrowy świat
technologie informacyjno-komunikacyjne (tik)
szkoła podstawowa
Education (General)
L7-991
Źródło :
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol 15, Iss 1(55), Pp 79-91 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1416; https://doaj.org/toc/1896-2327; https://doaj.org/toc/2353-7787
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3df54ce69ea245fdbe0a7db9ecb6774a
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Quel temps fait-il? Scenariusz zajęć j. francuskiego o pogodzie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Autorzy :
Agnieszka Wierzchosławska
Pokaż więcej
Temat :
edukacja
nauczanie języków obcych
nauczanie języka francuskiego
scenariusz
Education (General)
L7-991
Źródło :
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol 13, Iss 2(48), Pp 197-201 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1027; https://doaj.org/toc/1896-2327; https://doaj.org/toc/2353-7787
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/5f919da7d5d246e3a1288f7b6ab9f41d
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Koncepcje, podejścia i metody nauczania języka obcego dzieci
Autorzy :
Tatiana Konderak
Pokaż więcej
Temat :
glottodydaktyka
edukacja obcojęzyczna dzieci
metodyka nauczania języków obcych
nauczanie języków obcych dzieci
metody
koncepcje i podejścia w glottodydaktyce
Education (General)
L7-991
Źródło :
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol 12, Iss 3(45) (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/953; https://doaj.org/toc/1896-2327; https://doaj.org/toc/2353-7787
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/cc42b4a6dca04351bd94474de5d44724
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Quel temps fait-il? – Lesson Plan of French on Weather for Elementary School Children
Quel temps fait-il? Scenariusz zajęć j. francuskiego o pogodzie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Autorzy :
Wierzchosławska, Agnieszka
Pokaż więcej
Temat :
education
pedagogy
pedagogika przedszkolna
pedagogika wczesnoszkolna
edukacja
nauczanie języków obcych
nauczanie języka francuskiego
scenariusz
Pedagogy
Źródło :
Elementary Education in Theory and Practice; Vol 13, No 2(48) (2018): Twórczość w edukacji XXI wieku; 197-201
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce; Vol 13, No 2(48) (2018): Twórczość w edukacji XXI wieku; 197-201
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Concepts, Approaches and Methods of Foreign Language Teaching to Children
Koncepcje, podejścia i metody nauczania języka obcego dzieci
Autorzy :
Konderak, Tatiana
Pokaż więcej
Temat :
pedagogy
literature
glottodidactics
foreign language education for children
methodology of foreign language teaching
teaching foreign languages to children
methods
concepts and approaches in glottodidactics
pedagogika
literatura
glottodydaktyka
edukacja obcojęzyczna dzieci
metodyka nauczania języków obcych
nauczanie języków obcych dzieci
metody
koncepcje i podejścia w glottodydaktyce
Źródło :
Elementary Education in Theory and Practice; Vol 12, No 3(45) (2017): Wartości i antywartości literatury dziecięcej; 189-206
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce; Vol 12, No 3(45) (2017): Wartości i antywartości literatury dziecięcej; 189-206
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Dyskursywne konstruowanie cech osobowości osób uczących się języka angielskiego jako obcego w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji
Discursive construction of EFL learners’ personality traits in the context of the National Qualifications Framework
Autorzy :
Nosidlak, Katarzyna Maria
Pokaż więcej
Temat :
osobowość
personality
oficjalny dyskurs pedagogiczny
official pedagogic discourse
dyskurs edukacyjny
educational discourse
nauczanie języków obcych
foreign language teaching
polityka językowa
language policy
Tytuł :
Content and language integrated learning jako metoda ułatwiająca przełamywanie bariery komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych
Content and language integrated learning as a method of facilitating overcoming the communication barrier in foreign language teaching
Autorzy :
Handzel, Agnieszka
Pokaż więcej
Temat :
Content and Language Integrated Learning
teaching Polish as a foreign language
teaching foreign languages
communication
culture
teaching through activities
nauczanie języka polskiego jako obcego
nauczanie języków obcych
komunikacja
kultura
nauczanie przez działanie
Tytuł :
Uczenie się języków obcych przez osoby w wieku senioralnym. Preparacja i ewaluacja materiałów glottodydaktycznych dla seniorów.
Foreign language learning by senior-aged learners. Preparation and evaluation of didactic materials for senior language learners.
Autorzy :
Kic-Drgas, Joanna
Pokaż więcej
Temat :
Seniorzy
Senior
Nauczanie języków obcych
language learners
Konstruktywizm
Constructivism
Nateriały glottodydaktyczne
Didactic materials
Tytuł :
Computer based teaching in distance learning department of philological faculty
Autorzy :
Widła, H.
Twardoń, M.
Pokaż więcej
Temat :
nauczanie języków obcych
kształcenie na odległość
materiały on-line
ćwiczenia on-line
foreign language teaching
distance learning
online materials
online exercises
Źródło :
Journal of Medical Informatics & Technologies.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA4-0012-0033
Periodyk
Tytuł :
The dynamism of critical cultural awareness : an empirical project based on reflective tasks and English philology students' journals
Dynamika krytycznej świadomości kulturowej : projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej
Autorzy :
Wolanin, Agata
Pokaż więcej
Temat :
krytyczna świadomość kulturowa
kompetencja interkulturowa
krytyczna refleksja
nauczanie języków obcych
critical cultural awareness
intercultural competence
critical reflection
L2 teaching
    Wyświetlanie 1-45 z 45

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies